Image is not available

TOK VODE U TRENUTKU POSMATRANJA, JE TOK
VREMENA, PRIZOR U OKU POSMATRAČA OBRAZUJE
METAFIZIČKU POJAVU, A GLAVE DEVET JUGOVIĆA
KOJE IZGLEDAJU KAO DA JEDINO POSTOJE U VREMENU
I PROSTORU, IMAJU OBLIK I MATERIJU, SAČINJAVAJU
JEDINSTVEN VIZUELNI IDENTITET VODE TRONOŠE.

Image is not available

ZAHVATILI SMO SAMO DELĆ ONOGA, NEPROCENJIVOG
DA NE ISTEKNE KAO VREME U ZABORAV

Slider

Izvor

Devet Jugovića

ČESMA JE ZADUŽBINA JUG BOGDANA

ČESMA JE ZADUŽBINA
JUG BOGDANA.
PODIGNUTA JE
1388.

ALI VODA
KROZ OVAJ
IZVOR TEČE
VEKOVIMA!

OVA VODA SE PROBIJA KROZ GUSTI SLOJ STENA BOGATIH MINERALIMA

ZAHVATILI SMO SA OVOG JEDINSTVENOG SPOJA DUHOVNOG I PRIRODNOG SAMO DELIĆ ONOGA, NEPROCENJIVOG, DA NE ISTEKNE KAO VREME U ZABORAV, SAMO DEO DA NAS PODSETI NA TO KO SMO I KAKO TREBA DA ŽIVIMO…

MI SMO SAMO OMOGUĆILI DA DOĐE DO VAS!

Slider

Slider

Slider

Inspiracija

Inspiraciju za oblik flaše potražili smo u prošlom vremenu kada je iznad česme podignuta kapela od strane Jug Bogdana. Vreme neposredno pre Boja na Kosovu. Vitezovi su se napijali vode na istom mestu sa koga se danas puni  voda ,,Tronoša,,

Naša voda

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Nasleđe

TOK VODE U TRENUTKU POSMATRANJA, JE TOK VREMENA, PRIZOR U OKU  OSMATRAČA OBRAZUJE METAFIZIČKU POJAVU, A GLAVE DEVET JUGOVIĆA  KOJE IZGLEDAJU KAO DA JEDINO POSTOJE U VREMENU I PROSTORU, IMAJU  BLIK I MATERIJU, SAČINJAVAJU JEDINSTVEN VIZUELNI IDENTITET VODE  TRONOŠA.