TOK VODE U TRENUTKU POSMATRANJA, JE TOK VREMENA, PRIZOR U OKU  OSMATRAČA OBRAZUJE METAFIZIČKU POJAVU, A GLAVE DEVET JUGOVIĆA  KOJE IZGLEDAJU KAO DA JEDINO POSTOJE U VREMENU I PROSTORU, IMAJU  BLIK I MATERIJU, SAČINJAVAJU JEDINSTVEN VIZUELNI IDENTITET VODE  TRONOŠA.