politika-kvaliteta

POLITIKA KVALITETA

Poverenje naših potrošača temeljimo na sigurnim I visoko kvalitetnim
proizvodima, što pretstavlja platformu za postizanje održivog rasta I dobiti.

Kvalitet je ključni razlog postizanja I održavanja visokog nivoa poverenja
potrošača u naše brendove I kompaniju.

Politika kvaliteta jedan je od kamena temeljca koji održava I neprekidno
stvara poverenje.

politika-kvaliteta-bela

Četiri su temeljna stuba Tronoša politike kvaliteta koji predstavljaju naše
vrednosti I ključne činioce uspeha:

Image is not available

Poverenje potrošača

Image is not available

Potpuna ispravnost I produktivnost

Image is not available

Bezbednost hrane

Image is not available

Predanost svih nas

Svaki pojedinac u PMV Tronoša doo doprinosi tom poverenju. Stoga smo svi predani odlučnom sprovođenju ove politike kako bismo održivo I
u potpunosti postigli ciljeve kvaliteta I stvorili dodatnu prednost pred konkurencijom.

Januar 2024. godine.

Aleksandra Šupić

Generalni direktor