NAJEKONOMIČNIJE PAKOVANJE. IDEALNO ZA PORODICE. CENA AMBALAŽE U OVOM PAKOVANJU NAJMANJE UTIČE NA CENU VODE.